-29%
Tiện lợi
-22%
Mạch sạc nối tiếp
490.000  380.000