Chân vịt bơi chân vịt thợ lặn chân nhái

600.000 

Chân vịt bơi chân vịt thợ lặn chân nhái đóng vai trò là mái chèo giúp bạn di chuyển hiệu quả và nhanh chóng dưới nước trong lúc bạn đi bơi, đi lặn.

Khi bạn sử dụng chân vịt bơi, lặn bạn sẽ di chuyển với vận tốc nhanh hơn nhiều lần so với chỉ sử dụng bàn chân không (chân trần) mà lại không hao tốn nhiều sức lực.

Xóa