-24%
Tắm thoải mái
320.000 500.000  250.000 380.000 
-22%
Bao hài lòng
230.000 390.000  180.000 320.000